Prekių gražinimas


1. Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimas ir keitimas

1.1 Pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimas

1.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos, išskyrus 9.5. punkte numatytas išimtis. 

1.1.2. Pirkėjui atsisakant prekių pirkimo - pardavimo sutarties, jo gražinamos prekės privalo būti nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės), vartojamųjų savybių, originalioje pakuotėje.

1.1.3. Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

1.1.4. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

1.1.5. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

1.1.6. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

1.1.7. supakuoti  vaizdo ar garso įrašai arba supakuota  programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo;

1.1.8. Pirkėjui atsisakius pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinus prekes Pardavėjui, Pardavėjas  ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekių gavimo, Pirkėjui grąžina visą sumą už grąžintas prekes, įskaitant ir Pirkėjo apmokėtas prekės pristatymo išlaidas. Pardavėjas, grąžindamas Pirkėjo sumokėtą sumą, naudoja tokį patį mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

1.1.9. Pirkėjui atsisakius pirkimo - pardavimo sutarties, pirkėjas pats apmoka grąžinamos prekės parsiuntimo mokesčius pasirinkdamas jam patogiausią grąžinimo būdą, jeigu su Pardavėju nėra susitariama kitaip. 

1.2. Netinkamos kokybės prekių grąžinimas

1.2.1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

1.2.2.  reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę.

1.2.3.   atitinkamai sumažinti kainą.

1.2.4.   grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

1.2.5. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

1.2.6. Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo–pardavimo momentu pasibaigęs.

1.2.7. Pirkėjui grąžinus nekokybišką prekę Pardavėjui, Pardavėjas  ne vėliau kaip per keturiolika dienų, Pirkėjui grąžina visą sumą už grąžintiną prekę, įskaitant ir Pirkėjo apmokėtas prekės pristatymo ir parsiuntimo Pardavėjui išlaidas. Pardavėjas, grąžindamas Pirkėjo sumokėtą sumą, naudoja tokį patį mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

1.2.8. Jei Pirkėjas įsigijo prekių, kurių Pardavėjas nebeturi ar pritrūko kiekio, Pardavėjas už šias nepristatytas prekes Pirkėjui grąžina permoką į sąskaitą iš kurios buvo darytas Pirkėjo mokėjimas. 

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų

Neradai ieškomos prekės? Kreipkis, galbūt tai bus nauja prekė! 2022 Visos teisės saugomos.